Projekt UE

LogoLogoLogoLogo

FIRMA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA „KASIA” SC MARIA KORBUT KATARZYNA JAŁOCHA realizuje projekt: Puszek 2.0 – utworzenie nowych miejsc w żłobku przy ul. Miłkowskiego w Krakowie, nr projektu: RPMP.08.05.00-12-0196/19

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu: jest pomoc min. 25 rodzicom/opiekunom prawnym (w jednym naborze, 1 x 25 osób)
z województwa małopolskiego (tj. mieszkających, uczących się, pracujących na terenie województwa)
w powrocie na rynek pracy w okresie maksymalnie 5 miesięcy od momentu przystąpienia do
projektu, poprzez zapewnienie dzieciom miejsca w dobrze wyposażonym, nowoczesnym żłobku z
szeroką ofertą dodatkowych zajęć rozwijających.

Projekt skierowany jest do 25 osób (kobiet bądź mężczyzn) powracających/wchodzących na rynek
pracy, które do tej pory nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad
dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim,
rodzicielskim,wychowawczym) oraz osób pracujących dla których wsparcie w postaci zapewnienia
opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wartość projektu: 375 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 318 750,00 zł

Projekt jest dostępny dla osób z rożnymi niepełnosprawnościami. Żłobek znajduje się w budynku dostosowanym do różnego rodzaju niepełnosprawności, lokal znajduje się na parterze, posiada odpowiednio szerokie drzwi oraz miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi osób z rożnymi stopniami niepełnosprawności, dzięki czemu są w stanie zapewnić pomoc w wypełnieniu dokumentów. W celu ułatwienia kontaktu wszelkie dokumenty można też składać drogą elektroniczną. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić dyżur tłumacza języka migowego (należy zgłosić chęć skorzystania pracownikowi). Zachęcamy też do skorzystania z bezpłatnej usługi dla osób niedosłyszących dostępnej na stronie https://tlumacz.migam.org/.

Dokumenty do pobrania:

    1. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu Puszek 2.0.pdf
    2. Regulamin rekrutacji do żłobka Puszek.pdf
    3. Wzór Umowy uczestnika projektu Puszek 2.0.pdf
    4. Zał.1 Formularz zgłoszeniowy do żlobka.pdf
    5. Zał.2 Oświadczenie dot statusu na rynku pracy.pdf